Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

Aktualności

 Od Października rozpoczynamy również udział w programie " Mali wspaniali" jest to program zwiazany z promowaniem ruchu i sportu i taką też charakterystykę będą miały zajęcia. Zajęcia ruchowo sportowe  30 minut dla grupy. ... zobacz całość

 Od pażdziernika w naszym przedszkolu odbywać się będą zajęcia szachowe. Uczestniczyć w nich będą dzieci z grup: Misie, Żabki i Muchomorki. Zajęcia odbywać się będą w czwartki i piątki. Wiecej informacji u nauczycieli w grupach. zobacz całość

Przedszkole nr 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95

ul.Lwowska 30a

53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

e-mail:

Sekretariat.p095@wroclawskaedukacja.pl

www:

p95wroc.przedszkola.net.pl

Optymistyczne Przedszkole

 

Pesymizm i optymizm to skrajnie różne postawy, jakie możemy przyjąć wobec życia. Optymiści traktują porażki jako chwilowe niepowodzenia powstałe w wyniku ślepego trafu, a w przypadku pesymisty złe zdarzenia trwają długo i zaważają na wszystkich jego działaniach.
Tkwiąca u podstawy pesymizmu bezradność - przekonanie, że nic z tego co zrobię nie ma wpływu na to co mi sie przydarza - może doprowadzić człowieka do depresji. Niezależnie od tego czy podejdziemy do niej psychoanalitycznie (wg Z. Freuda jest to złość skierowana przeciwko własnej osobie, człowiek postrzega siebie jako jednostkę bezwartościową i uczy sie nienawidzić siebie już na kolanach matki) czy też uznamy ją za proces fizjologiczny powodowany defektem biochemicznym to sposoby jej przeciwdziałania za pomocą długotrwałych psychoanaliz czy poprzez leki nie wpływają korzystnie na człowieka, gdyż wzbudzają w nim poczucie winy lub uzależniają go od leków.
Najlepszym rozwiązaniem jest zatem wyuczony optymizm. Optymistyczny styl wyjaśniania to sposób, aby położyć kres bezradności. Bowiem właśnie styl wyjaśniania decyduje o tym czy jestem pesymistą czy optymistą. Dla optymisty pomyślne zdarzenia mają przyczyny o stałym charakterze, a zdarzenia niepomyślne postrzega on jako przejściowe. U pesymisty jest odwrotnie. Porażka ma u niego zasięg uniwersalny, obejmuje wszystkie dziedziny jego życia, a co najsmutniejsze przyczyn owej klęski pesymista szuka tylko i wyłącznie w sobie.

W życiu dobrze jest być optymistą, bo daje to człowiekowi nadzieję na poprawę obecnej sytuacji. Gdy uważamy, że przyczyny naszych niepowodzeń są krótkotrwałe i mają ograniczony zasięg możemy realizować swoje cele w innych dziedzinach życia, a także wierzyć , że w dziedzinie, w której obecnie ponieśliśmy porażkę, kiedyś odniesiemy zwycięstwo. Zatem nigdy nie jesteśmy nieszczęśliwi, zawsze mamy jakiś powód do radości.
Pamiętając, że optymiści odnoszą większe sukcesy w
pracy, sporcie i innych dziedzinach życia oraz są zdrowsi i bardziej odporni na wirusy warto jest nauczyć się przyjmowania optymistycznej postawy wobec życia.
Ponadto, gdy my jesteśmy szczęśliwi i odczuwamy zadowolenie choć z jednej dziedziny naszego życia wtedy możemy dzielić się naszym szczęściem z innymi i w ten sposób być promyczkiem radości dla nich.

 

 

 

Domowe wychowanie optymisty trzeba zacząć od siebie. Optymistyczni rodzice wychowują zaradne, ufne i pewne siebie dzieci. Na początek drogi rodzicu sprawdź czy jesteś optymistą.
 
Rozwiąż test:    Oceń w skali 1 - 4 poniższe stwierdzenia (1 - zdecydowanie nie;     2 - raczej nie;    3 - raczej tak;    4 - zdecydowanie tak)
 
1. Rano budzę się zwykle w dobrym nastroju
2. Potrafię kierować swoim życiem
3. Przeszkody motywują mnie do ich pokonania
4. Uważam, że większość ludzi mnie lubi
5. Mam dobre pomysły
6. Panuję nad swoimi emocjami
7. Mam sporo energii i zapału
8. Lubię swoją pracę
9. Chętnie podejmuję nowe wyzwania
10. Nigdy się nie nudzę!
 
Wyniki:
10 - 25 punktów - nie jest dobrze. Trzeba koniecznie poprawić twój poziom optymizmu.
26 - 34 punkty - nienajgorzej, ale warto poprawić swój wynik.
35 - 40 punktów – świetnie. Prawdziwy optymista z Ciebie.

 

 

 

Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone. Ale potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą, że będą wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.
Program składa się z siedmiu teczek w kolorach tęczy:
 
 

 

Kolor czerwony - najcieplejszy, to wychowanie

 

Dzieci w OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU są życzliwe i uprzejme, zaradne
Przykład: Pięciolatki uczestniczą w projekcie edukacyjnym Mały menedżer
W teczce są bajki o wychowaniu – o tolerancji, o optymizmie, o zaradności …
Scenariusze zajęć wychowawczych, Program wychowawczy w przedszkolu
 
Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE: diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania
Przykład: Specjalne kąciki zajęć – językowy, logiczny, przyrodniczy itp.
 

 

Kolor żółty - rozwój indywidualny dziecka.sukces każdego dziecka

 

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE: dostrzega sukcesy każdego dziecka,
wzmacnia je i omawia z rodzicami
Przykład: Każde dziecko ma swój własny paszport do kariery, w którym wkleja znaczki jako symbole swoich osiągnięć 
 
 
Kolor zielony - testy coraz wyższy poziom umiejętności
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE: umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci
Przykład: Przedszkole wykorzystuje specjalnie przygotowane arkusze oceny umiejętności dzieci

 

 

Kolor niebieski - współpraca z rodzicami optymistyczni rodzice
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE: prowadzi Klub Rodziców
Przykład: Rodzice otrzymują Optymistyczny biuletyn, w którym między innymi zamieszczane są rady, jak rozwijać swoją inteligencję emocjonalną
 
 
Kolor granatowy - zarządzanie optymistyczny personel
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE: dba o stały rozwój personelu
Przykład: Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad postępowania

 

 

 

Kolor fioletowy - promocja

 

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE: profesjonalnie prowadzi działania z zakresu PR
Przykład: Przedszkole raz do roku publikuje swoje osiągnięcia w prasie
  


 

 
Poprzez realizację wytycznych programu zawartych w poszczególnych teczkach oraz w oparciu o pomysłowość poszczególnych nauczycielek pragniemy, aby każdy absolwent naszego przedszkola:
 ·   był pełen inicjatywy, odważny i samodzielny,
·   chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i wiele talentów,
·   był kreatywny i pełen fantazji,
·   odróżniał dobro od zła,
·    miał wiele empatii, był współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do      koleżanek  i kolegów,
·    dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów miał zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności i wiary we własne siły.
Wychowanie to działanie prowadzące do trwałych zmian w zachowaniu dzieci. Aby zabiegi wychowawcze dawały oczekiwane rezultaty, powinny być podejmowane zarówno na terenie przedszkola jak i domu rodzinnego, powinny być spójne i mają doprowadzić dziecko do zachowań i działań zgodnych z przyjętymi, ogólnie akceptowanymi normami społeczno-moralnymi. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców ma być takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych.
Życzymy powodzenia w wychowywaniu optymistów!!!

 

29 lutego 2012 r. nasza placówka weszła do ogólnopolskiej sieci Optymistycznych Przedszkoli!
 
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE – to program, który jest realizowany na terenie całej polski (między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie, Tomaszowie Mazowieckim, Gorzowie Wielkopolskim, Nysie, Bolesławcu, Oleśnicy) w ponad 600 placówkach.
 
Program będzie obejmował wszystkie dzieci w naszym przedszkolu.
Według tego programu celem wychowania jest:
·   rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości,
·   nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
·   rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.
 
 
Z wielką powagą i tanecznym krokiem weszliśmy powitać naszych dostojnych gości.
 
 
 
Nasz wspaniały Pan Michał zaczarował "posągi" z grupy III do muzyki Vivaldiego ("Cztery pory roku" - zima)....
 
 
Swój udział zaznaczyły również dzieci z gr II - zatańczyły śląski taniec ludowy pt. "Grozik"
 
 
 
 
Przepiękny układ taneczny przygotował z dziećmi Pan Konrad - instruktor tańca towarzyskiego
 
 
 
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Optymistycznego Przedszkola poczuliśmy się jego pełnowartościowymi uczestnikami.
 
Autorka programu - Pani Mirella Nawrot - gratulowała nam pięknego występu.
 
 
Helenka, jako przedstawicielka naszego przedszkola odebrała prezent - książeczkę z optymistycznymi bajkami
 
 
Na ręce Pani Dyrektor autorka programu Pani Mirella Nawrot oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji Pan Wojciech Gęstwa przekazali materiały dotyczące programu i tablicę z logo.
 

 

 „Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi,
więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i
szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze
swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją.”
Alan Loy McGinnis
 
 

 Dziś - 10 maja - obchodziliśmy Pierwsze Ogólnopolskie Święto Optymisty

 

W całej Polsce, o godz. 9.45 dzieci uczęszczające do optymistycznych przedszkoli puściły iskierkę nadziei.

 

 

Następnie wykonywaliśmy 7 zadań przygotowanych przez Wróżkę Optymizmu

 

 

Po każdym dobrze wykonanym zadaniu otrzymywakiśmy kolorowy punkt. My już mamy wszystkie punkty - kolory tęczy

 Optymistyczna Wróżka powiedziała nam, że na końcu tęczy ukryty jest skarb. Tym skarbem dla nas jest Kamień Optymizmu. Na naszym podwórku też zaczyna się tęcza, więc musimy znaleźć ten kamień !

 

Jest ! ! ! Udało się ! ! ! Kolorowy kamień znalazł Bartek i Weronika z gr I. Kamień będzie leżał w przedszkolu, a na jeg miejscu, na pamiątkę posadzimy drzewo.

 Po obiedzie nasi starsi koledzy poszli podzielić się optymizmem z innymi. 

Odwiedzili Panią Dyrektor Wydziału Edukacji - Marię Bugajską,

 

 

 

Pana Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Jacka Sykuta 

oraz Panią Kurator Danutę Leśniewską

Przekazaliśmy również pozdrowienia Panu Wojciechowi Gęstwie, Wydział Edukacji, Dział Strategii Edukacyjnej

 

i wizytator Danucie Pacholickiej

 W tym samym czasie, w przedszkolu odbywała się rewia talentów. Mocno wspierali nas nasi kochani rodzice.

 

 Był pokaz taneczny, rewia mody, popisy recytatorskie, występ baletowy, wystawa prac plastycznych oraz popis teatralny... 

 

 

Piękny walc ...

A to Martynka recytuje wiersz

Pokaz ćwiczeń teatralnych. Będziemy następcami Olbrychskiego, pani Seniuk, a może nawet Deniro...

Piękny pokaz baletowy Ewci

 

A to już Kuba ze swoim tatą ...

i Wiktoria z mamą.

 

Dzięki tacie Olgi z gr III - panu Marcinowi Koralewiczowi mają Państwo możliwość oglądania i zciągania wszystkich zdjęć z życia przedszkola. Link proszę wpisać w pasek adresowy. 

  https://profiles.google.com/przedszkole95wroclaw/photos

 

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.